Arrangementer

Danmarks nye våben: Forsvarets nye materiel v. Hans Peter Michaelsen (CMS) & PL Aske Nerup (FMI)

Forsvarets nye materiel blev præsenteret af Premierløjtnant Aske Nerup og sat i perspektiv af Hans Peter Michaelsen. Arrangementet gav et kendskab til alt fra de nye kampfly til lastvogne og artilleripjecer, og de tanker der lå bag anskaffelsesprocessen.

Politikeres brug af historiens lære i udenrigspolitik v. Hans Mouritzen

Hans Mouritzen fra (DIIS) holdt oplæg om, hvorledes politikere lærer af fortiden, og hvorledes dette transformeres til politik på udenrigsområdet. Der blev bl.a. lagt fokus på, hvordan nutidige politikere er præget af deres opvækst under den kolde krig, og dettes…