Operation Gefion & Københavns nye beredskab

Forsvaret har siden 2017 støttet politiet i bevogtningsopgaver og anti-terrorvirksomhed i København under navnet Operation Gefion. Yderligere besluttedes ved Forsvarsforliget i 2018, at der skulle etableres en strategisk reserve på ca. 400 mand på højt beredskab, der med kort varsel…

Danmark i den multipolære verdensorden: Strategi og overlevelse

De seneste 30 år har Danmark været en aktiv udenrigspolitisk aktør særligt gennem anvendelsen af Forsvarets kapaciteter. Til forskel fra mange sammenlignelige småstater i Europa har Danmark deltaget i adskellige militære operationer og som oftest været med hele vejen -…

Våbenføre mænd, hvor skal vi hen? – Forsvarspolitisk paneldebat

Den 31. oktober inviterede YATA ungdomspartierne til en eftermiddag med udenrigs- sikkerheds- og forsvarspolitik  ved en paneldebat med ungdomspartiernes egne ordførere på Frederiksberg Slot. Repræsentanterne var som følger: Nye Borgerliges Ungdom: Søren Krarup Dansk Folkeparti Ungdom: Chris Bjerknæs Konservativ Ungdom:…

Specialoperationsstyrker som strategisk instrument

Specialstyrker har været i høj kurs i de sidste 20 år efter terrorangrebet den 11. september. I de fleste vestlige lande er der kommet flere specialstyrker, og de har været flittigt benyttet i både store vestlige interventioner og i små…

Krisen i Hormuz v. Peter Viggo Jakobsen

Krisen i Hormuz-strædet står fortsat uløst hen. Med regeringens overvejelser om et muligt dansk flådebidrag til en international mission i strædet, er krisen også kommet højt på den danske sikkerhedspolitiske dagsorden. Hvad er Irans motiver i denne sag, og hvad…